อ.สังขละบุรี จัดกิจกรรมในวัน " กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมจัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์

     วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2565 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมในวัน " กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ของอำเภอสังขละบุรีเข้าร่วมกิจกรรม

     ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จากนั้น นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน " กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 ดังนี้

     รางวัลชั้นที่ ๒ ของกำนัน ได้แก่ นายสมาน พิมพิลา กำนันตำบลปรังเผล

     รางวัลชั้นที่ ๒ ของผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายภิรมย์ กมลยืนยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลไล่โว่

     รางวัลชั้นที่ ๒ แพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นายสุวรรณ อรุศรีสุวรรณ แพทย์ประจำตำบลไล่โว่

     รางวัลชั้นที่ ๒ ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายอภิชัย พิทักษ์หงส์สา สารวัตรกำนันตำบลหนองลู

     จากนั้นได้มีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม ก่อนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอและส่วนราชการใกล้เคียง พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน และในตอนบ่ายได้จัดกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลระหว่างส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่