อ.สังขละบุรี จัดกิจกรรมในวัน " กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมจัดกิจกรรมกระชับสัมพันธ์

     วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2565 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมในวัน " กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอสังขละบุรี ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ของอำเภอสังขละบุรีเข้าร่วมกิจกรรม

     ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จากนั้น นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี ได้มอบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวัน " กำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 ดังนี้

     รางวัลชั้นที่ ๒ ของกำนัน ได้แก่ นายสมาน พิมพิลา กำนันตำบลปรังเผล

     รางวัลชั้นที่ ๒ ของผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายภิรมย์ กมลยืนยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลไล่โว่

     รางวัลชั้นที่ ๒ แพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นายสุวรรณ อรุศรีสุวรรณ แพทย์ประจำตำบลไล่โว่

     รางวัลชั้นที่ ๒ ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายอภิชัย พิทักษ์หงส์สา สารวัตรกำนันตำบลหนองลู

     จากนั้นได้มีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม ก่อนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอและส่วนราชการใกล้เคียง พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน และในตอนบ่ายได้จัดกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลระหว่างส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ สนามกีฬาเทศบาล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :

image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่