กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม ที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม ที่จังหวัดเชียงใหม่

        ที่ศูนย์ประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center หรือ AFNC) โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต และเป็นการดำเนินงานเชิงรุกป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ข่าวปลอมต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถชี้แจงทำความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ก่อให้เกิดความมั่นคงและความไว้วางใจในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศได้ จากการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพของทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย รู้เท่าทัน เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอม รวมทั้งสามารถรับมือกับข่าวปลอมได้ ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม Anti Fake News Center หรือ AFNC จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่อยู่ในสังคม เพื่อแจ้งเตือน และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ทุกหน่วยงาน และประชาชนรับทราบได้โดยตรงอย่างทันท่วงที มุ่งเน้น 4 ข่าว ประกอบด้วย กลุ่มข่าวภัยพิบัติ, กลุ่มข่าวเศรษฐกิจการเงิน, กลุ่มข่าวด้านสุขภาพ และกลุ่มข่าวนโยบายและความมั่นคงภายในประเทศ 

        หากประชาชนพบข้อมูลข่าวสารที่สงสัยว่าอาจะเป็นข่าวปลอม สามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง เว็บไซต์ "ศูนย���ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย", Facebook "Anti-Fake News Center Thailand", Line : @ antifakenewscenter, ช่องทางทวิตเตอร์ "@AFNCThailand" และสายด่วน 1111 ต่อ 87 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
14-08-63 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือข่าวปลอม ที่จังหวัดเชียงใหม่ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่