อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน แก้ไขแล้ว 103 ปัญหา พร้อมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

     อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี จัดประชุมเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสังขละบุรี โดยมีนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี

     จากที่อำเภอสังขละบุรี ได้สำรวจและรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลตามฐานข้อมูล TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ปี 2564 พบครัวเรือนเรือนที่มีปัญหาความยากจนในหลากหลายมิติ จำนวน 491 ครัวเรือน 1,041 ปัญหา ซึ่งทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก้ไขปัญหาให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 91 ครัวเรือน (103 ปัญหา) พร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

     สำหรับครัวเรือนเป้าหมายใน TPMAP จะบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ดังนี้ มิติด้านสุขภาพ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี, มิติด้านความเป็นอยู่ หน่วยงานรับผิดชอบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มิติด้านการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบคือ กศน.สังขละบุรีรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมิติด้านรายได้ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการตำบล มีกำหนดการแก้ไขปัญหาพร้อมบันทึกลงในระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่