อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อนดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน แก้ไขแล้ว 103 ปัญหา พร้อมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

     อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรี จัดประชุมเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสังขละบุรี โดยมีนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี

     จากที่อำเภอสังขละบุรี ได้สำรวจและรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลตามฐานข้อมูล TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) ปี 2564 พบครัวเรือนเรือนที่มีปัญหาความยากจนในหลากหลายมิติ จำนวน 491 ครัวเรือน 1,041 ปัญหา ซึ่งทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก้ไขปัญหาให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 91 ครัวเรือน (103 ปัญหา) พร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

     สำหรับครัวเรือนเป้าหมายใน TPMAP จะบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง ดังนี้ มิติด้านสุขภาพ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี, มิติด้านความเป็นอยู่ หน่วยงานรับผิดชอบคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, มิติด้านการศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบคือ กศน.สังขละบุรีรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมิติด้านรายได้ หน่วยงานรับผิดชอบคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขละบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอสังขละบุรี ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการตำบล มีกำหนดการแก้ไขปัญหาพร้อมบันทึกลงในระบบ TPMAP ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :

image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่