อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดอาคารอำนวยการชั่วคราว เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ

     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้มีพิธีเปิดอาคารอำนวยการชั่วคราว (ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ) ณ อาคารเทศบาล ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดอาคารชั่วคราวแห่งนี้ ร่วมกับ นายชนินทร์ คูนาเอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ นายจักริน จิตผ่องแท้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ คณะจากสำนักงบประมาณ และผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

     สำหรับในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัดมากและยังไม่มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทำให้นักเรียนนักศึกษาหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนในตัวจังหวัดได้ ต้องขาดโอกาสทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโอกาสทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยในชุมชนขึ้นมา และทำให้มีการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิเป็นผลสำเร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้างอาคารเรียน มีการเปิดสอนในหลักสูตรระยะสั้นแล้ว และเตรียมเปิดการสอนแบบเต็มหลักสูตรในปีการศึกษา 2566

     จากการสำรวจข้อมูลในโรงเรียน ต่าง ๆ ในพื้นที่บริการบางส่วน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 พบว่ามีผู้เรียน ระดับ ม.3 ที่มีความประสงค์ต้องการเรียนต่อสายวิชาชีพ ระดับ ปวช.1 ที่วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 372 คน แบ่งเป็น 1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 99 คน 2. สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 90 คน 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 66 คน 4. สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 35 คน และสาขาอื่น ๆ จำนวน 82 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่